Výcvik řidičů

Nabízíme Vám výuku a výcvik pro získání řidičského průkazu a to jak formou individuálního studijního plánu či formou kurzu, tak aby jsme se co nejvíce dokázali přizpůsobit Vašim představám. Praktické jízdy je možné provádět v rámci Říčan, nebo po Praze. Lze u nás zakoupit i potřebné učebnice, které jsou k nahlédnutí v autoškole.

Autoškola Anita nabízí výcvik řidičů skupin: A, B, B+E, C, C+E, D

Skupina A: AM, A1, A2, A - výcvik na motocykl

Skupina B: výcvik na osobní automobil

Skupina B+E: výcvik na osobní automobil s vlekem

Skupina C: výcvik na nákladní automobil

Skupina C+E: výcvik na nákladní automobil s vlekem

Skupina D: výcvik na autobus

Žadatel o výcvik pro výše uvedenou skupinu bude potřebovat:

Přihláška KE STAŽENÍ a potvrzený lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel KE STAŽENÍ
Na všechny výše uvedené skupiny nabízíme i kondiční jízdy
Výcvik lze absolvovat i jako rekvalifikační kurz - ve spolupráci s Úřady práce
Veškeré školné lze platit i formou splátek Ceník.