Výcvik řidičů skupina AM, A1, A2, A

Skupina AM (řidičák od 15ti let věku) - dvoukolová, tříkolová a čtyřkolová vozidla s max. konstrukční rychlostí do 45 km/h

Skupina A1 (řidičák od 16ti let věku) - lehký motocykl o objemu válců do 125cm3 a výkonu max. do 11 kW

Skupina A2 (řidičák od 18ti let věku) - motocykl s postranním vozíkem nebo bez něho do výkonu 35 kW

Skupina A (řidičák od 24 let věku) - motocykl s postranním vozíkem nebo bez něho nad výkon 35 kW

Pokud jste držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 déle jak 2 roky, můžete si zažádat o doplňkovou zkoušku na skupinu A2 (zkouška pouze z praktické jízdy).
Pokud jste držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 déle jak 2 roky, můžete si zažádat o doplňkovou zkoušku na skupinu A (zkouška pouze z praktické jízdy).

Pokud máte zájem o výuku a výcvik pro výše uvedenou skupinu je potřeba:

  • Řádně vyplněná žádost KE STAŽENÍ
  • Potvrzený lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být starší než 3 měsíce KE STAŽENÍ
  • nemít vysloven zákaz řízení motorových vozidel

  • Veškeré školné lze platit i formou splátek ceník.