Výcvik řidičů skupina D

    Skupina D (řidičák od 24 let věku a držitel minimálně skupiny B)
  • - motorové vozidlo určené pro přepravu osob s více než 8mi místy k sezení kromě místa řidiče a smí být připojeno přípojné vozidlo s max. hmotností do 750 kg

  • -Možnost získat řidičský průkaz skupiny D již od 21 let v kombinaci s profesním průkazem.
  • -Prostřednictvím úřadu práce lze získat řidičák skupiny D v rámci rekvalifikace

Pokud máte zájem o výuku a výcvik pro výše uvedenou skupinu je potřeba:

  • Řádně vyplněná žádost KE STAŽENÍ
  • Potvrzený lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být starší než 3 měsíce KE STAŽENÍ
  • nemít vysloven zákaz řízení motorových vozidel

  • Veškeré školné lze platit i formou splátek ceník.