Výcvik řidičů skupina B

    Skupina B (řidičák od 18ti let věku)
  • - motorová vozidla s max. hmotností do 3500 kg a max. 8mi místy k sezení kromě místa řidiče, k němu může být připojeno přípojné vozidlo o max. hmotnosti do 750 kg
  • - jízdní souprava s max. hmotností do 3 500 kg
  • - vozidla zařazená do skupiny A1, pokud jsou vybavena automatickou převodovkou

Pokud máte zájem o výuku a výcvik pro výše uvedenou skupinu je potřeba:

  • Řádně vyplněná žádost KE STAŽENÍ
  • Potvrzený lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být starší než 3 měsíce KE STAŽENÍ
  • nemít vysloven zákaz řízení motorových vozidel

  • Veškeré školné lze platit i formou splátek ceník.