Výcvik řidičů skupina C

    Skupina C (řidičák od 21 let věku a držitel skupiny B)
  • - motorové vozidlo s max. hmotností nad 3 500 kg a smí být připojeno přípojné vozidlo s max. hmotností do 750 kg

  • -Možnost získat řidičský průkaz skupiny C již od 18ti let v kombinaci s profesním průkazem.
  • -Prostřednictvím úřadu práce lze získat řidičák skupiny C v rámci rekvalifikace

Pokud máte zájem o výuku a výcvik pro výše uvedenou skupinu je potřeba:

  • Řádně vyplněná žádost KE STAŽENÍ
  • Potvrzený lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být starší než 3 měsíce KE STAŽENÍ
  • nemít vysloven zákaz řízení motorových vozidel

  • Veškeré školné lze platit i formou splátek ceník.