Výcvik řidičů skupina B+E

    Skupina B+E (řidičák od 18ti let věku)
  • - jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla nad 750 kg a jízdní soupravy, které nespadají pod skupinu B
  • - jízdní souprava s max. hmotností do 3 500 kg
  • - vozidla zařazená do skupiny A1, pokud jsou vybavena automatickou převodovkou

Pokud máte zájem o výuku a výcvik pro výše uvedenou skupinu je potřeba:

  • Řádně vyplněná žádost KE STAŽENÍ
  • Potvrzený lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být starší než 3 měsíce KE STAŽENÍ
  • nemít vysloven zákaz řízení motorových vozidel

  • Veškeré školné lze platit i formou splátek ceník.